Phân tích cổ phiếu IDC - Tiềm năng tăng trưởng nhờ quỹ đất KCN lớn

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 27/09/2023

  1. Khái quát doanh nghiệp Tổng công ty IDICO - CTCP (Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam) được thành lập năm 2000 với xuất phát là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao th...

Phân tích cổ phiếu GIL - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới

Phân tích cổ phiếu GIL - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 21/09/2023

1. Giới thiệu doanh nghiệp  a) Lịch sử hình thành Tiền thân của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập...

SZC - TIỀM NĂNG ĐỘT PHÁ TỪ QUỸ ĐẤT LỚN

SZC - TIỀM NĂNG ĐỘT PHÁ TỪ QUỸ ĐẤT LỚN

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 16/08/2023

1. Giới thiệu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC: HOSE): Có tiền thân là Công ty Cổ phần phát t...

PHÂN TÍCH NHANH CỔ PHIẾU SKG

PHÂN TÍCH NHANH CỔ PHIẾU SKG

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 06/06/2023

1. Giới thiệu Doanh nghiệp SKG là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa ven bi...

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU STB (PHẦN 2)

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU STB (PHẦN 2)

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 04/04/2023

(Tiếp: Phân tích cổ phiếu STB (Phần 1)) 6. Về nợ vay 6.1. Cơ cấu nợ vay  Chiếm phần lớn là vay cá nhân (58...

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU STB (PHẦN 1)

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU STB (PHẦN 1)

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 03/04/2023

1. Lịch sử hình thành  Từng là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu  - 2000s - là ngân hàng lớn mạnh ...

IDJ - CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

IDJ - CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

Tổng quan Doanh nghiệp CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX:IDJ) được thành lập ngày 15/03/2007 và niêm yết trên sàn Hà Nội...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh