KIM INVEST

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU FPT | TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẾN KINH NGẠC

1. Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty Cổ phần FPT được thành lập năm 1988 với tiền thân là công ty công nghệ thực phẩm thuộc Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia. Hiện tại FPT hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 46 văn phòng tại nước ngoài. Dưới sự hướng dẫn của ông Trương Gia Bình, một trong những người sáng lập và hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Vào ngày 13/12/2006, FPT chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE với mã chứng khoán là FPT. Từ năm 2012 cho đến nay, giá cổ phiếu FPT tăng nhẹ cho đến năm 2020, sau đó tăng đột ngột từ năm 2021 đến 2023. Mặc dù đôi khi cổ phiếu có thể giảm giá, nhưng vẫn có tiềm năng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoạt động kinh doanh:

  • Mảng Công Nghệ: là hoạt động chính của doanh nghiệp, FPT phát triển những nền tảng, giải pháp về phần mềm cho các tổ chức, các doanh nghiệp
  • Mảng Viễn Thông: là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu Việt Nam, bao gồm 3 dịch vụ chính: Dịch vụ viễn thông, Dịch vụ truyền hình FPT, Dịch vụ nội dung số
  • Mảng Giáo dục và Đầu tư: gần 108.100 triệu người học quy đổi trên toàn hệ thống, 13 cơ sở đào tạo các tỉnh thành. Gồm Khối Giáo dục Phổ thông, Khối Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Đại học

Danh sách công ty con và công ty liên kết của FPT

 

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

 

Cơ cấu cổ đông của FPT

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Cơ cấu doanh thu theo thị trường của FPT

 

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

2. Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo kết quả quý 3 được công bố, ước tính trong quý 3/2023, FPT ghi nhận doanh thu hơn 13,700 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 2,400 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 20% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Công ty đạt được trong một quý. Lợi nhuận sau thuế cũng theo đó tăng trưởng 11,87% đạt giá trị 2.075 tỷ đồng. FPT có biên lợi nhuận gộp cao và luôn ở mức trung bình khoảng 40% trong các năm qua.Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Mới đây, FPT đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023 với doanh thu đạt 42.465 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.689 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 19% và lợi nhuận sau thuế tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch, FPT đã hoàn thành 81% mục tiêu doanh thu và gần 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023. Ước tính riêng trong tháng 10/2023, FPT ghi nhận doanh thu đạt hơn 4.500 đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 920 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Sau 10 tháng đầu năm, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế. Cụ thể, 10 tháng đầu năm, doanh thu khối công nghệ đạt 25.181 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.521 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Trong đó, doanh thu Dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 19.790 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.237 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 30% và 28% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, dẫn đầu bởi sức tăng đến từ thị trường Nhật Bản (tăng 44%) và APAC (tăng 35%). Thị trường Nhật Bản chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 54%, thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho CNTT lớn tại thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.
FPT cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu từ đơn hàng ký mới đạt mức 23.123 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 26,5%.

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Khối Dịch vụ Viễn thông của FPT ghi nhận doanh thu 10 tháng đạt 13.022 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. LNTT 10 tháng đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2022.
Về khối Giáo dục, đầu tư, khác , doanh thu 10 tháng đạt 4.262 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. LNTT 10 tháng đạt 1.588 tỷ đồng, tăng trưởng 34,3%.

3. Tình hình tài chính

*Tài sản 

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

FPT có giá trị tài sản lớn và ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn qua các năm. Điều này được thể hiện qua tổng tài sản xu hướng tăng trong hơn một năm vừa qua từ Q1/2022 - Q3/2023 (tăng từ 55 nghìn tỷ lên 62 nghìn tỷ đồng) bất chấp giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế. Trong đó, tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng trung bình khoảng hơn 60% trên tổng tài sản. Đóng góp phần lớn là hoạt động đầu tư tài chính và tiền mặt dồi dào luôn chiếm trung bình lần lượt là 30% và 10% trên tổng tài sản. Hoạt động này giúp FPT có khoản tiền sinh lãi đều đặn để có thể chi trả các chi phí lãi vay và các chi phí phát sinh. Cùng với đó FPT cũng ít bị chiếm dụng vốn và nợ xấu không đáng kể. Về tài sản dài hạn thì luôn duy trì tỷ trọng đều đặn với tài sản cố định chiếm trung bình trên 20% của tổng tài sản tương đương khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng, trong đó là máy móc, thiết bị chiếm phần lớn với giá trị hơn 6 nghìn tỷ đồng.

 

*Nguồn vốn

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Từ năm 2022 đến nay cấu trúc vốn của FPT có khá nhiều biến động. Có thể thấy ở các quý trước đó FPT luôn duy trì tỷ trọng nợ phải trả nhiều hơn vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn của mình. Nhưng kể từ quý 4/2022 cấu trúc vốn bắt đầu có sự thay đổi doanh nghiệp gần như cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khi tỷ trong nợ phải trả chiếm 50,94% tổng vốn còn lại 49.6% là vốn chủ sở hữu. Tại quý 3/2023 nợ phải trả của FPT đạt 33.707 tỷ đồng và tăng mạnh 42.34% so với thời điểm đầu năm 2023 bởi chỉ tiêu phải trả người lao động của doanh nghiệp tăng mạnh. 

Nguồn: FPT, Phòng phân tích đầu tư KSI tổng hợp

Do các khoản nợ phải trả gia tăng đã khiến cho nợ vay tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên tới 60.31% ở quý 2/2023 nhưng cũng đã giảm dần ở quý 3/2023. Mặc dù nợ vay ngắn hạn tăng, nhưng nhìn chung cấu trúc vốn của FPT tương đối cần bằng và lành mạnh khi tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại quý 3/2023 là 19.109 tỷ đồng trong khi đó tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty lên tới 26.771 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp (khả năng thanh toán hiện hành 1.20 lần, khả năng thanh toán nhanh 1.14 lần, khả năng thanh toán thức thị 0.81 và khả năng thanh toán lãi vay 10.14 lần) đều tương đối cao. Cho thấy FPT đủ khả năng chi trả và hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình khi các khoản vay đến hạn.  
4. Triển vọng

  • Động lực tăng trưởng lĩnh vực CNTT tại thị trường Mỹ và Nhật Bản:

FPT đề xuất nhiều chiến lược đầu tư vào thị trường Mỹ, phát triển nhân lực trong lĩnh vực AI và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Kì vọng vào lượng đơn hàng ký mới của Tập đoàn FPT tại thị trường Mỹ sẽ hồi phục trở lại trong quý 4/2023 và tạo đà tăng trưởng năm 2024 khi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin đã có dấu hiệu hồi phục và làn sóng sa thải nhân sự công nghệ thông tin tại Mỹ đã chấm dứt.
Vừa qua, ngày 24/10, FPT đã trở thành cổ đông chiến lược của Landing AI, công ty phần mềm thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ, đứng Top 10 công ty AI toàn cầu. Ngày 06/11, FPT đã công bố thương vụ mua Cardinal Peak – công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ. Thông qua thương vụ này, FPT kỳ vọng Cardinal Peak sẽ giúp FPT tăng gấp đôi doanh thu từ mảng dịch vụ kỹ thuật sản phẩm (dịch vụ tư vấn, thiết kế, phát triển, thử nghiệm các công nghệ mới bao gồm cả phần cứng và phần mềm) tại thị trường Mỹ trong vòng hai năm tới
       Cơ sở khách hàng Nhật Bản mở rộng 
Tại thị trường Nhật Bản có đặc tính là khối lượng hợp đồng, đơn hàng mới sẽ được giao dựa trên sự hài lòng và chất lượng của đối tác trong quá khứ, do vậy kỳ vọng vào giải pháp chuyển đổi số, bảo trì hệ thống của FPT có chi phí tiết kiệm trong khi vẫn đảm bảo chất lượng cho khách hàng sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn khách hàng tại thị trường này như 9 tháng đầu năm nay và giữ vững đà tăng trưởng.
FPT Software vừa ký biên bản ghi nhớ với Toho Gas, một trong ba công ty năng lượng và khí đốt lớn nhất Nhật Bản. Theo đó, FPT Software, Toho Gas và công ty con Toho Gas Information System (TOGIS) sẽ thành lập một trung tâm phát triển tại Đà Nẵng (Việt Nam) với đội ngũ 50 kỹ sư CNTT giàu kinh nghiệm. Mặc dù FPT đã cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống cho Toho Gas từ cuối năm 2019, nhưng theo biên bản ghi nhớ này, FPT hiện đã chính thức được chấp nhận là đối tác CNTT của Toho Gas (nhà thầu hạng 1) và nhiều khả năng Toho Gas sẽ bàn giao nhiều công việc quan trọng hơn cho FPT trong thời gian tới. Biên bản ghi nhớ này hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng quy mô doanh thu giữa Toho Gas và FPT kể từ năm 2024.

  • Động lực tăng trưởng dài hạn của Khối Viễn Thông

FPT tiếp tục phát triển hệ sinh thái hạ tầng và công nghệ đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối năm.Tiếp tục nâng cao hài lòng khách hàng thông qua các gói dịch vụ mới, phù hợp nhu cầu đa dạng của các cá nhân trong mỗi hộ gia đình. Quản trị sâu sát và đổi mới quá trình chăm sóc khách hàng, từ khâu bán hàng đến hậu mãi, bảo trì, các dịch vụ gia tăng.
Mở rộng dịch vụ truyền hình trả tiền với các tuyến nội dung mới, nội địa hóa, giúp thu hút người dùng mới, đặc biệt những người dùng sử dụng gói dịch vụ trọn gói Internet và truyền hình của FPT. Ngày 1/11/2023, FPT Play ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Báo Thiếu Niên Tiền Phong – Nhi Đồng và kênh Truyền hình Internet LALATV tạo ra những sự phối hợp trong mặt triển khai sản xuất, khai thác, phân phối các nội dung dành cho trẻ em hứa hẹn sẽ thúc đẩy doanh thu cuối 2023

  • Mảng giáo dục của FPT kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh

FPT kỳ vọng mảng giáo dục sẽ gia tăng tỷ lệ đóng góp vào lợi nhuận trước thuế của FPT trong quý cuối năm 2023 do: (1) Nhu cầu nhập học lớn do thiếu hụt nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao tại Việt Nam, (2) FPT duy trì mở rộng thêm các cơ sở giáo dục ở các tỉnh, địa phương trên cả nước như Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nam… Trong đó, Ban lãnh đạo dự kiến trường FPT Uni School tại Hà Nam  sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. 
5. Rủi ro
Nguy cơ suy thoái kinh tế đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản; sự biến động của lãi suất và tỷ giá (USD và JPY); áp lực cạnh tranh từ các công ty viễn thông phần mềm; cùng với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực CNTT và sự gia tăng chi phí nhân công.

6. Khuyến nghị
FPT là một trong những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, với một nền tảng kinh doanh mạnh mẽ. Điều này thể hiện ở tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty, vượt qua mức 10% mỗi năm, đã được duy trì liên tục trong thời gian dài. Do đó, trong những giai đoạn thị trường sụt giảm, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân và nắm giữ cổ phiếu này.
Tuy nhiên, mọi quyết định đầu tư luôn đi kèm với rủi ro và nên dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc theo dõi thị trường và hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp là quan trọng để đảm bảo quyết định đầu tư là hợp lý và có căn cứ.

Chia sẻ bài viết:
Bạn đang xem: PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU FPT | TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẾN KINH NGẠC
Bài trước Bài sau
Viết bình luận
Bài viết liên quan
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU DGW - TRIỂN VỌNG NGÀNH BÁN LẺ PHỤC HỒI

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU DGW - TRIỂN VỌNG NGÀNH BÁN LẺ PHỤC HỒI

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 05/06/2024

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá n...

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU MWG - TRIỂN VỌNG TỪ BÁCH HÓA XANH

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU MWG - TRIỂN VỌNG TỪ BÁCH HÓA XANH

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 08/05/2024

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận địn...

Phân tích cổ phiếu CTD - Cổ phiếu triển vọng ngành xây dựng

Phân tích cổ phiếu CTD - Cổ phiếu triển vọng ngành xây dựng

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 23/04/2024

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá...

Phân tích cổ phiếu VTP - Ứng dụng công nghệ cao, tăng trưởng lợi nhuận

Phân tích cổ phiếu VTP - Ứng dụng công nghệ cao, tăng trưởng lợi nhuận

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 24/02/2024

1. Tổng quan doanh nghiệp Giới thiệu doanh nghiệp Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (viết tắt là Viettel Post),...

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU LAS - LỢI THẾ TỪ GIÁ VỐN THẤP

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU LAS - LỢI THẾ TỪ GIÁ VỐN THẤP

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 19/02/2024

  1. Giới thiệu doanh nghiệp  Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), tiền thân là nhà ...

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU QNS - LỢI NHUẬN LIỆU ĐÃ ĐẠT ĐỈNH ?

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU QNS - LỢI NHUẬN LIỆU ĐÃ ĐẠT ĐỈNH ?

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 29/09/2023

QNS - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP  Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân l...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh