ĐẦU TƯ THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 08/05/2023

Chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng là chiến lược đầu tư tập trung vào các cổ phiếu đang có đà tăng giá và thu hút được sự chú ý của thị trường và đặc biệt là từ phía các nhà đầu tư tổ chức lớn.  Đầu tư theo đà tăng trưởng cần chú ý:           - Thứ nhất, ...

NHỮNG YẾU TỐ THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG  VÀ NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

NHỮNG YẾU TỐ THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 01/04/2023

Đầu tư là kỳ vọng trong tương lai. Do đó, những yếu tố làm thay đổi đến niềm tin và nhận thức của nhà đầu tư có thể t...

CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU TRONG CHU KỲ KINH TẾ?

CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU TRONG CHU KỲ KINH TẾ?

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 23/03/2023

          Nền kinh tế luôn vận động không ngừng, mỗi giai đoạn lại có những sự biến động kh...

CỔ PHIẾU CHU KỲ

CỔ PHIẾU CHU KỲ

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 07/02/2023

1. CỔ PHIẾU CHU KỲ Cổ phiếu chu kỳ (Cyclical Stocks) là những cổ phiếu biến động theo xu hướng của nền kinh tế nói ch...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh