Mở tài khoản

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Để nhận tư vấn đầu tư từ đội ngũ phân tích của KSI, kính mời Quý Nhà đầu tư mở tài khoản và gắn kèm ID của Công ty theo link dưới đây:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS: ID Người tư vấn: BC7P

hoặc quét mã QR để Mở tài khoản: 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: ID Người tư vấn: 8B86

hoặc quét mã QR để Mở tài khoản: 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI:

ID Người tư vấn: 2549 - Phạm Thanh Vũ  

Mã Người giới thiệu: B050001 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Group

hoặc quét mã QR để Mở tài khoản: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VpBank

Mở tài khoản eKYC trên app NEO Invest

ID Người chăm sóc: 116C565666 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Group

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Mr.Thành 036 2093 726

Mr. Minh 090 6049 609

Ms. Phương Anh 039 352 9001 

Giỏ hàng

Danh sách so sánh