FPTS | BÁO CÁO CẬP NHẬT DPR

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

YẾU TỐ THEO DÕI - DPR dự kiến sẽ thực hiện 2 dự án mở rộng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và khu công nghiệp Nam Đồng Phú với tổng diện tích cả 2 khu là khoảng 797 ha. Trong đó, chúng tôi kỳ vọng KCN Bắc Đồng Phú mở rộng sẽ được thực hiện từ năm 2023F, KCN Nam Đồng Phú mở rộng sẽ được thực hiện từ ...

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU TCM

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU TCM

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ - Triển vọng mảng may xuất khẩu (~75% doanh thu của TCM năm 2022) kém khả quan trong ngắn hạn do n...

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU HTN

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU HTN

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

Các luận điểm chính như sau: - HTN có nguồn công việc lớn từ hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh: Backlog lên tới ~...

FPTS | TÍNH CHU KỲ & CHUYỆN ĐẦU TƯ

FPTS | TÍNH CHU KỲ & CHUYỆN ĐẦU TƯ

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

Bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam) không thể tăng trưởng cũng như suy thoái liên tục; thay và...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh