Triển vọng ngành thép từ cuối năm 2023 đến năm 2024

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 04/11/2023

I) Tổng quan thị trường thép thế giới           Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) cho biết, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 152,6 triệu tấn trong tháng 8 năm 2023, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cao nhất đến từ Châu ...

BÁO CÁO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN VỌNG

BÁO CÁO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN VỌNG

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 21/02/2023

Chuỗi giá trị ngành Bất động sản Khu công nghiệp  1. NGUỒN VỐN FDI Tính đến 20/12/2022, tổng vốn đăng ký c...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh