BÁO CÁO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN VỌNG

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 21/02/2023

Chuỗi giá trị ngành Bất động sản Khu công nghiệp  1. NGUỒN VỐN FDI Tính đến 20/12/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà ĐTNN đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt g...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh