KIM INVEST

FPTS | TÍNH CHU KỲ & CHUYỆN ĐẦU TƯ

Bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam) không thể tăng trưởng cũng như suy thoái liên tục; thay vào đó quan điểm về tính chu kỳ của nền kinh tế đã được thừa nhận và chứng minh bởi thực tế. Mỗi giai đoạn trong chu kỳ đều có những đặc trưng riêng. Việc xem xét tính chu kỳ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán là một yếu tố mang tính định hướng. Chúng tôi không cố gắng đưa ra dự đoán về diễn biến tiếp theo của nền kinh tế, thay đổi của các yếu tố vĩ mô, chính trị hay xã hội. Việc nghiên cứu về tính chu kỳ của nền kinh tế là cơ sở để đưa ra các vấn đề trực tiếp hơn tác động đến từng ngành nghề và tác động vào thị trường. Chủ đề xuyên suốt của Báo cáo triển vọng 2023 – FPTS là “TÍNH CHU KỲ và CHUYỆN ĐẦU TƯ” bao gồm 3 phần chính:

- Phân tích bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam theo các giai đoạn, các yếu tố vĩ mô trong năm 2022 và dự báo năm 2023.

- Phân tích Ngành với việc phân loại: Ngành chịu tác động mạnh mẽ từ chu kỳ kinh tế và Ngành ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế

- Tính chu kỳ trên thị trường Chứng khoán và nhận định thị trường dưới góc nhìn Phân tích kỹ thuật. 

Xem chi tiết Báo cáo tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tags: FPTS
Bạn đang xem: FPTS | TÍNH CHU KỲ & CHUYỆN ĐẦU TƯ
Bài sau
Viết bình luận
Bài viết liên quan
FPTS | BÁO CÁO CẬP NHẬT DPR

FPTS | BÁO CÁO CẬP NHẬT DPR

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

YẾU TỐ THEO DÕI - DPR dự kiến sẽ thực hiện 2 dự án mở rộng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và khu công nghiệp Nam Đồng P...

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU TCM

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU TCM

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ - Triển vọng mảng may xuất khẩu (~75% doanh thu của TCM năm 2022) kém khả quan trong ngắn hạn do n...

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU HTN

FPTS | BÁO CÁO LẦN ĐẦU HTN

KIM INVEST KIM Invest | KIM INVEST Ngày 10/02/2023

Các luận điểm chính như sau: - HTN có nguồn công việc lớn từ hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh: Backlog lên tới ~...

Giỏ hàng

Danh sách so sánh